Zarządzenie Nr 92/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 3 lipca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 63  ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 996; zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1000) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1587) zarządzam, co następuje:

§ 1. 

Po zapoznaniu się z dokumentacją postępowania konkursowego, zatwierdzam konkurs na stanowisko dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Zwycięstwa 2, 07-300 Ostrów Mazowiecka, przeprowadzony w dniu 28 czerwca 2018 r. na podstawie zarządzenia 66/2018 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 21 maja 2018 r.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
Udostępnił:
Subda Renata
(2018-07-03 15:40:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2018-07-03 15:46:49)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki