Zarządzenie Nr 143/2018
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 27 września 2018 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432), § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 17 września 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1796) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018 r. – „Wyprawka szkolna” do dnia 31 października 2018 r.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta


/-/Jerzy Bauer

 

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2018-09-27)
Udostępnił:
Subda Renata
(2018-09-28 11:33:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2018-09-28 11:33:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki