☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 03.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego zawiadamiające o wszczętym na wniosek Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka postępowaniu administracyjnym w sprawie realizacji inwestycji drogowej

Ostrów Mazowiecka, dnia 2018-12-18

AB.6740.6.24.2018                              

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROWSKIEGO

 

Na podstawie art. 11 d ust. 5  ustawy  z  dnia  10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1474), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 2018-12-11 ( po uzupełnieniu wniosku z dnia 2018-11-20) zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej dla zadania Budowa dróg- ulicy Najmoły w Ostrowi Mazowieckiej na odcinku od 0+190 do km 0+260 oraz ulicy KDD – 25 (na długości ok. 44m) wraz z budową odwodnienia i przebudową kolizji z infrastrukturą – ETAP I - na działkach  nr ew.: 1637/2, 1639/4, 1640/4, 1641/4, 1643/4, 1643/5, 1644/1, 1646/1 w Ostrowi  Mazowieckiej, 

 

Wykaz działek pod realizację inwestycji:

 

1. Działki  istniejących  pasów drogowych:

- działka nr ew. 1637/2, 1639/4, 1640/4, 1641/4, 1643/4

 

2. Działki  wynikające z projektu podziału nieruchomości:

 

 

Lp.

 

Oznaczenie działek przed wydaniem decyzji

Działki przechodzące

 z mocy prawa na

rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka

Pow.  działki w [ha]

przechodząca na rzecz  Miasta Ostrów Mazowiecka

1.

1643/3

1643/5

0,0012

2.

1644

1644/1

0,0082

3.

1646

1646/1

0,0137

 

3. Działki, dla których ogranicza się korzystanie z nieruchomości w związku z przewidzianą  rozbiórką ogrodzenia: działki nr ew. 1643/6 ( 1643/3), 1644/2 (1644) oraz działkach nr ew. 1639/4 i 1637/2 ( przy działce o nr ew. 1639/6),

 

Projekt  podziału działek zawarty jest w materiałach do wniosku o  wydanie decyzji  o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, przy ulicy 3 Maja 51, pokój nr 1, telefon (29) 6457134, gdzie również można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy "Kpa" zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 z up. STAROSTY            

/-/                         

Ewa Suchcicka               

p.o. Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa

 

Wytworzył:
Ewa Suchcicka
(2018-12-18)
Udostępnił:
Rosińska Małgorzata
(2019-01-04 11:38:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Orzoł Renata
(2019-12-31 12:32:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814219