Zarządzenie Nr 9/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 16 stycznia 2019 r.

sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka, a także do oddziału sportowego tworzonego w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie art. 154 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka na rok szkolny 2019/2020 stanowiące załącznik nr 1.

§ 2. 

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Ostrów Mazowiecka na rok szkolny 2019/2020 stanowiące załącznik nr 2.

§ 3. 

Ustala się terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do oddziału sportowego tworzonego w Szkole Podstawowej nr 2 w Ostrowi Mazowieckiej, na rok szkolny 2019/2020 stanowiące załącznik nr 3.

§ 4. 

Zobowiązuje się dyrektorów publicznych przedszkoli oraz publicznych szkół podstawowych do przeprowadzenia rekrutacji zgodnie z terminami, o których mowa w załącznikach nr 1, nr 2, nr 3.

§ 5. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Oświaty, Kultury i Integracji Społecznej Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

Pełna treść zarządzenia z załącznikami

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-01-16)
Udostępnił:
Subda Renata
(2019-01-17 15:18:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2019-01-17 15:22:47)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki