☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 03.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego zawiadamiające o wszczętym na wniosek Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka postępowaniu administracyjnym w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji dro

Ostrów Mazowiecka, dnia 2019-01-09

AB.6740.6.23.2018                                         

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROWSKIEGO

 

            Na podstawie art. 11 d ust. 5 ustawy z  dnia  10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474),  art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz upoważnienia Starosty Ostrowskiego Nr 4/2017 z dnia 31 lipca 2017 r., zawiadamiam, że w dniu 2018-11-16 zostało wszczęte na wniosek Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka, uzupełniony w dniu 2018-12-10, postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na  budowie drogi gminnej numer 261235W w ramach realizacji zadania: Budowa odcinka ulicy Łącznej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z przebudową infrastruktury technicznej  -  na działkach nr ew.: 116/3, 135/2, 136/2, 138/6, 210, 211/1, 229/1, 230/1, 231/1, 237/1, 238/1, 238/3 w Ostrowi  Mazowieckiej.

 

Wykaz działek pod realizację inwestycji (obręb: miasto Ostrów Mazowiecka):

 

1. Działki  istniejących  pasów drogowych:

    - działki nr ew. 135/2, 136/2, 138/6, 210, 238/1

 

2. Działki  wynikające z projektu podziału nieruchomości:

 

Lp.

 

Oznaczenie działek przed wydaniem

decyzji

Działki po podziale pozostające własnością dotychczasowych  właścicieli

Działki przechodzące

 z mocy prawa na

rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka

Pow.  działki w [ha]

przechodząca na rzecz  Miasta Ostrów Mazowiecka

1.

116/1

116/4

116/3

0,0003

2.

211

211/2

211/1

0,0704

3.

229

229/2

229/1

0,0059

4.

230

230/2

230/1

0,0073

5.

231

231/2

231/1

0,0828

6.

237

237/2

237/1

0,0232

7.

238/2

238/4

238/3

0,0295

 

3. Działka, dla której ogranicza się korzystanie z nieruchomości w związku z przewidzianą  budową skrzyżowania z drogą publiczną oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej - nr ew. 236

 

Projekt  podziału działek zawarty jest w materiałach do wniosku o  wydanie decyzji  o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, przy ulicy 3 Maja 51, pokój nr 3, telefon (29) 6457134, gdzie również można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

Zgodnie z art. 49 ustawy "Kpa" zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie  czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 z up. STAROSTY            

/-/                         

Ewa Suchcicka               

p.o. Naczelnika Wydziału Architektury i Budownictwa

 

Wytworzył:
Ewa Suchcicka
Udostępnił:
Rosińska Małgorzata
(2019-01-23 08:33:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Orzoł Renata
(2019-12-31 12:32:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814219