Informacja o wyniku naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu "Akcja Integracja"

 

1. Nabór partnera został ogłoszony w trybie konkursu Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka nr 3/2019 z dnia 07 stycznia 2019 r.

2. Termin składania ofert został wyznaczony do 29 stycznia 2019 r. do godz. 12:00

3. Wpłynęła 1 oferta:

Fundacja „JUST EDU CONSULTING”

ul. Sosnowa 25

18-300 Zambrów

4. Komisja w składzie:

Bożena Szostak - Przewodnicząca

Agnieszka Gwardiak - Członek

Dorota Goca - Członek

Marta Żach - Członek

dokonała oceny złożonej oferty. Oferta spełnia kryteria formalne, według kryteriów merytorycznych otrzymała 5 punktów.

5. Fundacja „JUST EDU CONSULTING” została wybrana jako Partner do wspólnej realizacji projektu „Akcja Integracja” w ramach naboru pozakonkursowego RPO WM 2014-2020 nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-079/18, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-02-01)
Udostępnił:
Subda Renata
(2019-02-01 13:27:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2019-02-01 13:34:59)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki