Biuro Promocji

Pokój nr 208, 206
Tel. 29 679 54 66

Jakie sprawy załatwiają pracownicy zespołu:

 • prowadzenie polityki informacyjnej - prezentacji działalności Rady Miasta, Burmistrza, a także Urzędu;
 • przygotowywanie serwisów informacyjnych oraz informacji prasowych na temat bieżącej pracy urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych;
 • przygotowywanie codziennych wyciągów prasowych;
 • redagowanie artykułów i notatek prasowych;
 • przedstawianie propozycji odpowiedzi, sprostowań lub wyjaśnień dotyczących publikacji prasowych związanych z działalnością Urzędu;
 • utrzymywanie bezpośrednich, bieżących kontaktów z redakcjami periodyków miejskich, rozgłośniami radiowymi, redakcjami telewizyjnymi i portalami internetowymi;
 • analizowanie doniesień prasowych i przedstawianie wniosków Burmistrzowi;
 • odpowiadanie na krytykę prasową dotyczącą działalności Burmistrza i Urzędu oraz wykorzystywanie jej dla usprawnienia pracy Urzędu;
 • współpraca z kierownikami w celu propagowania działalności Urzędu;
 • kształtowanie pozytywnego wizerunku Urzędu;
 • merytoryczna obsługa stron internetowych miasta, koordynowanie i umieszczanie na bieżąco wymaganych danych;
 • archiwizowanie informacji medialnych;
 • wykonywanie innych czynności, które mają wpływ na prawidłową pracę Urzędu;
 • opracowywanie planów i koordynacja współpracy międzynarodowej Ostrowi Mazowieckiej;
 • podejmowanie działań w kierunku współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionami w ramach Unii Europejskiej;
 • współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej w zakresie realizacji zadań o współpracy zagranicznej;
 • merytoryczna obsługa wizyt delegacji zagranicznych i wyjazdów zagranicznych przedstawicieli Miasta;
 • pozyskiwanie informacji o ogłaszanych konkursach, projektach i programach pomocy zagranicznej;
 • uczestnictwo w pozyskiwaniu środków unijnych na współpracę „zaprzyjaźnionych miast”;
 • prowadzenie działalności propagującej korzyści ze współpracy międzynarodowej skierowanej do mieszkańców Miasta;
 • promocja Ostrowi Mazowieckiej w organizacjach i związkach jednostek samorządu terytorialnego, targach, przeglądach i w mediach lokalnych, regionalnych oraz ogólnopolskich;
 • wykonywanie czynności związanych z członkostwem Ostrowi Mazowieckiej w związkach jednostek samorządu terytorialnego;
 • współpraca z podmiotami gospodarczymi, działającymi na terenie Ostrowi Mazowieckiej, na warunkach i w trybie określonym przez Burmistrza poprzez wydawanie folderów, prospektów, planów miasta i jego map;
 • wykonywanie tłumaczeń dokumentów, bieżącej korespondencji oraz innych pism z języka angielskiego na polski i odwrotnie;
 • pisanie artykułów i notatek prasowych.
Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-01-28)
Udostępnił:
Brzostek Monika
(2019-02-05 12:34:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Brzostek Monika
(2021-10-20 08:53:35)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki