☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Środa 20.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie Dyrektora PGW WP Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie z dnia 04 lutego 2019 r.

Lublin,  04 luty 2019 r.

Wody

LU.RUZ.421.69.2018.VR

Obwieszczenie

Dyrektora PGW WP  Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie

z dnia    04  lutego  2019 r.

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.) w związku z art. 401 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo Wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2268) oraz art. 61 Kpa i art. 397 ust. 3 pkt 1 lit a)  ustawy Prawo Wodne

zawiadamiam

 o wydaniu dnia 04 lutego 2019 r. decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie PGW Wody Polskie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego (na likwidację  i wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne) dla  odcinka  drogi ekspresowej S8 w km od  550+500,00 do 553+500,00  na terenie Miasta i Gminy Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski w ramach inwestycji pn. „Projekt i budowa drogi ekspresowej  S61 Ostrów Mazowiecka – Szczuczyn, odcinek: węzeł „Podborze” (z węzłem) - węzeł „Śniadowo” (bez węzła), na dł. ok. 19,463 km [S61] + 3,0 km [S8] + 3,57 km [klasy G]” 

DECYZJA  LU.RUZ.421.69.2018.VR

Od niniejszej decyzji służy stronom prawo wniesienia odwołania do Prezesa Wód Polskich
 za pośrednictwem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w ciągu 14 dni
od daty jej otrzymania.

W związku z powyższym informuję, że zgodnie z art. 49 Kpa niniejsze zawiadomienie uważa
się za dokonane po upływie 14 dni od dnia, w którym nastąpiło jego publiczne obwieszczenie,
tj.
od dnia  ………………..…………2019 r.

 

 

                                                                                                                                                             Z-CA  DYREKTORA

/-/              

Grzegorz Lipczuk

Otrzymują:

  1. Strony postępowania wg rozdzielnika powiadomione o wydanej decyzji w formie publicznego  obwieszczenia
  2. a/a

Niniejsze obwieszczenie i wydaną decyzję umieszcza się na:

  1. BIP Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej
    w Lublinie
  2. Tablica ogłoszeń Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie
  3. Tablica ogłoszeń  i BIP Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej
  4. Tablica ogłoszeń  i BIP Urzędu Gminy Ostrów Mazowiecka
  5. Tablica ogłoszeń  i BIP Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka

 

 

Dyrektor

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Lublinie

ul. Leszka Czarnego 3, 20-610 Lublin                                                                                                         www.wody.gov.pl

tel.: +48 (81) 53 10 300 | faks: +48 (81) 53 10 301 | e-mail: lublin@wody.gov.pl

 

Wytworzył:
Grzegorz Lipczuk
(2019-02-04)
Udostępnił:
Rosińska Małgorzata
(2019-02-13 11:49:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Orzoł Renata
(2019-12-31 12:32:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814218