Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Znak sprawy: RG-Z.271.13.2019

Ostrów Mazowiecka, 2019-02-14

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do złożenia ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę ścieżek rowerowych na odcinku: ul. Warszawska, ul. Brokowska, ul. Trębickiego, ul. Jana Pawła II wraz z budową infrastruktury towarzyszącej (w tym kładki dla rowerzystów) i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia)

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Nr ogłoszenia o zamówieniu w BZP:  513883-N-2019 z dnia 14-02-2019r.

Szczegóły w załącznikach:

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Przedmiary Etap 1 popr.

Oświadczenia i Formularze Etap 1

Dokumentacja Projektowa 1

Dokumentacja Projektowa 1A

Dokumentacja Projektowa 2

Dokumentacja Projektowa 2A

Dokumentacja Projektowa 3

Dokumentacja Projektowa 4

Dokumentacja Projektowa 4A

Dokumentacja Projektowa 5

Dokumentacja Projektowa 5A

Dokumentacja Projektowa 6

Dokumentacja Projektowa 7


Ostrów Mazowiecka, 2019-02-15

P O W I A D O M I E N I E

o zmianach SIWZ

Powiadomienie o zmianach SIWZ do pobrania


Ostrów Mazowiecka, 2019-02-28

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

DO SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do pobrania


Ostrów Mazowiecka, 2019-03-12

ZMIANA SIWZ I OGŁOSZENIA (2)

Powiadomienie o zmianach w SIWZ 2

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-02-14)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2019-02-14 15:57:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2019-03-12 14:23:51)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki