☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 03.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej w ramach realizacji zadania ul. Gajowa

Ostrów Mazowiecka, dnia 2019-02-18

AB.6740.6.22.2018

OBWIESZCZENIE

STAROSTY  OSTROWSKIEGO

               

 

            Na podstawie art. 11a ust.1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. - o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  (Dz. U. z 2018 r., poz. 1474 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu  2019-02-18 po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 2018-11-09, została wydana decyzja nr 1/19 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej - polegającej na budowie drogi gminnej w ramach realizacji zadania: „Budowa ulicy Gajowej w Ostrowi Mazowieckiej” - na działkach nr ew. 2782/59, 2782/61, 2782/58, 2782/60 w obrębie ew. miasto Ostrów Mazowiecka.

 

      Wykaz działek pod realizację inwestycji (obręb: miasto Ostrów Mazowiecka):

 

1. Działki  przechodzące w całości na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka:

 

Lp.

 

Oznaczenie działek przechodzących z mocy prawa na rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka

1.

2782/59

2.

2782/61

 

2. Działki pasów drogowych stanowiące własność Miasta Ostrów Mazowiecka, dla których ogranicza się korzystanie w związku z budową jezdni oraz budową poboczy:

LP.

Nr obrębu

Nr działki

Nr po podziale

Cel

Pow. zajęcia m2

1

0001

2782/58

-

Pod budowę drogi publicznej:

- budowa jezdni

- budowa pobocza

38

2

0001

2782/60

-

Pod budowę drogi publicznej:

- budowa jezdni

- budowa pobocza

52

 

            Projekt  podziału działek zawarty jest w materiałach do wniosku o  wydanie decyzji o zezwoleniu na  realizację inwestycji drogowej.

            Na podstawie art. 11f ust. 4 w/w ustawy informuję, że osoby będące stronami postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie mogą  zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, przy ulicy 3 Maja 51, pokój  nr 1 w godzinach od 800 do 1600 (we wszystkie dni robocze).

 

            Zgodnie z art. 49 ustawy "Kpa" zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

w/z STAROSTY

/-/             

Józef Rostkowski

Wicestarosta   

Wytworzył:
Józef Rostkowski
Udostępnił:
Rosińska Małgorzata
(2019-02-25 10:30:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Orzoł Renata
(2019-12-31 12:32:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814219