☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 03.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi ul. Łączna w Ostrowi Mazowieckiej

Ostrów Mazowiecka, dnia 2019-02-21

AB.6740.6.23.2018                                      

 

 

OBWIESZCZENIE 

STAROSTY  OSTROWSKIEGO

               

 

            Na podstawie art. 11a ust.1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. -  o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1474) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu 2019-02-21 po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 2018-11-16 /uzupełnionego w dniu 2018-12-10/, została wydana decyzja nr 2/19 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie drogi gminnej numer 261235W w ramach realizacji zadania: Budowa odcinka ulicy Łącznej w Ostrowi Mazowieckiej wraz z przebudową infrastruktury technicznej, na działkach nr ew. 116/3, 135/2, 136/2, 138/6, 210, 211/1, 229/1, 230/1, 231/1, 237/1, 238/1, 238/3 w obrębie ew. miasto Ostrów Mazowiecka.

 

     Wykaz działek pod realizację inwestycji (obręb: miasto Ostrów Mazowiecka):

 

1. Działki  istniejących  pasów drogowych:

- działki nr ew. 135/2, 136/2, 138/6, 210, 238/1

 

2. Działki  wynikające z projektu podziału nieruchomości:

 

 

Lp.

 

Oznaczenie działek przed wydaniem

decyzji

Działki po podziale pozostające własnością dotychczasowych  właścicieli

Działki przechodzące

 z mocy prawa na

rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka

Pow.  działki w [ha]

przechodząca na rzecz  Miasta Ostrów Mazowiecka

1.

116/1

116/4

116/3

0,0003

2.

211

211/2

211/1

0,0704

3.

229

229/2

229/1

0,0059

4.

230

230/2

230/1

0,0073

5.

231

231/2

231/1

0,0828

6.

237

237/2

237/1

0,0232

7.

238/2

238/4

238/3

0,0295

 

3. Działka, dla której ogranicza się korzystanie z nieruchomości w związku z  przewidzianą  budową skrzyżowania z drogą publiczną oraz przebudową sieci telekomunikacyjnej - nr ew. 236

  

            Projekt  podziału działek zawarty jest w materiałach do wniosku o  wydanie decyzji o zezwoleniu na  realizację inwestycji drogowej.

            Na podstawie art. 11f ust. 4 w/w ustawy informuję, że osoby będące stronami postępowania administracyjnego w przedmiotowej sprawie mogą  zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w      Ostrowi Mazowieckiej, przy ulicy  3 Maja 51, pokój  nr 3 w godzinach od 800 do 1600 (we wszystkie  dni  robocze).

            Zgodnie z art. 49 ustawy "Kpa" zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie  czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

z up. STAROSTY            

/-/                      

Józef Rostkowski         

Wicestarosta             

 

Wytworzył:
Józef Rostkowski
(2019-02-21)
Udostępnił:
Rosińska Małgorzata
(2019-03-04 11:31:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Orzoł Renata
(2019-12-31 12:32:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814219