☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Piątek 03.12.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie Starosty Ostrowskiego zawiadamiające o wydaniu decyzji nr 3/19 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie dróg - ulicy Najmoły w Ostrowi Mazowieckiej na odci

Ostrów Mazowiecka, dnia 2019-03-07    

AB.6740.6.24.2018                                

                                         

 

OBWIESZCZENIE

STAROSTY OSTROWSKIEGO

 

Na podstawie art. 11a ust.1, art. 11f ust. 3 i 4 ustawy z  dnia  10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 1474), art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) zawiadamiam, iż w dniu  2019-02-20 po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta  Ostrów Mazowiecka z dnia 2018-11-20 ( uzupełnionego w dniu 2018-12-12), została wydana decyzja nr 3/19 zezwalająca na realizację inwestycji drogowej - polegającej na budowie dróg- ulicy Najmoły w Ostrowi Mazowieckiej na odcinku od 0+190 do km 0+260 oraz ulicy KDD – 25 (na długości ok. 44m) wraz z budową odwodnienia i przebudową kolizji z infrastrukturą – ETAP I - na działkach  nr ew.: 1637/2, 1639/4, 1640/4, 1641/4, 1643/4, 1643/5, 1644/1, 1646/1 w Ostrowi  Mazowieckiej, 

 

Wykaz działek pod realizację inwestycji:

1. Działki pasów drogowych:

- działki nr ew. 1637/2, 1639/4 1640/4, 1641/4, 1643/4

 

2. Działki  wynikające z projektu podziału nieruchomości :

 

 

Lp.

 

Oznaczenie działek przed wydaniem decyzji

Działki po podziale pozostające własnością dotychczasowych  właścicieli

Działki przechodzące

 z mocy prawa na

rzecz Miasta Ostrów Mazowiecka

Pow.  działki w [ha]

przechodząca na rzecz  Miasta Ostrów Mazowiecka

1.

1643/3

1643/6

1643/5

0,0012

2.

1644

1644/2

1644/1

0,0082

3.

1646

1646/2

1646/1

0,0137

 

3. Działki, dla których ogranicza się korzystanie z nieruchomości w związku z przewidzianą  rozbiórką ogrodzenia: działki nr ew. 1643/6 ( 1643/3), 1644/2 (1644) oraz działkach nr ew. 1639/4 i 1637/2 ( przy działce o nr ew. 1639/6),.

 

Projekt  podziału działek zawarty jest w materiałach do wniosku o  wydanie decyzji  o zezwoleniu  na realizację inwestycji drogowej.

Akta sprawy znajdują się w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej, przy ulicy 3 Maja 51, pokój nr 3, telefon (29) 6457134, gdzie również można zgłaszać uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie w terminie 14 dni od daty podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości.

 

Zgodnie z art. 49 ustawy "Kpa" zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

z up. STAROSTY            

/-/                      

Józef Rostkowski         

Wicestarosta             

 

Wytworzył:
Józef Rostkowski
(2019-03-07)
Udostępnił:
Rosińska Małgorzata
(2019-03-18 13:22:11)
Ostatnio zmodyfikował:
Orzoł Renata
(2019-12-31 12:32:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814219