Zarządzenie Nr 34/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 14 marca 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. oceny ofert złożonych w ramach otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu "Kuźnia lepszego jutra"

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432 i poz. 2500) w związku z § 5 ust. 2 zarządzenia nr 3/2019 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu "Kuźnia lepszego jutra" zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową w następującym składzie:

1) Daniel Choinka- Przewodniczący Komisji

2) Bożena Szostak - Członek Komisji,

3) Dorota Ambroziak - Członek Komisji,

4) Agnieszka Gwardiak - Członek Komisji,

5) Dorota Goca- Członek Komisji,

§ 2. Zadaniem Komisji jest ocena ofert złożonych w ramach otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu "Kuźnia lepszego jutra" zgodnie z zasadami określonymi w zarządzeniu nr 27/2019 Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu "Kuźnia lepszego jutra".

§ 3. Po zakończeniu postępowania oceniającego złożone oferty, Przewodniczący Komisji niezwłocznie przekazuje Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka protokół z przebiegu naboru, w celu zatwierdzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-03-14)
Udostępnił:
Subda Renata
(2019-03-21 11:48:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2019-03-21 11:49:39)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki