Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Znak sprawy: RG-Z.271.25.2019

Ostrów Mazowiecka, 2019-03-22

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do złożenia ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę ścieżek rowerowych na odcinku: ul. Broniewskiego, ul. Kubusia Puchatka, ul. Królowej Bony, ul. Jagiellońska wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia);

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Nr ogłoszenia o zamówieniu w BZP: 527589-N-2019 z dnia 22-03-2019r.

Szczegóły w załącznikach:

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Przedmiary Etap 3

Oświadczenia i Formularze Etap 3

Dokumentacja Projektowa 1

Dokumentacja Projektowa 2

Dokumentacja Projektowa 3

Dokumentacja Projektowa 4

Dokumentacja Projektowa 5

Dokumentacja Projektowa 6

Dokumentacja Projektowa 7

Dokumentacja Projektowa 8

Dokumentacja Projektowa 9

Dokumentacja Projektowa 10

Dokumentacja Projektowa 11

Wyjaśnienia dot. projektu


Ostrów Mazowiecka, 2019-04-05

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA

DO SIWZ

Odpowiedzi na zapytania do pobrania

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-03-22)
Udostępnił:
Grabowska Marzena
(2019-03-22 11:33:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2019-04-05 14:58:41)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki