Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 5 kwietnia 2019 roku

 w sprawie wyników otwartego konkursu ofert na zadania realizowane w 2019 roku przez organizacje pozarządowe na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka w Ramach Rocznego Programu Współpracy Miasta Ostrów Mazowiecka z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

            Na podstawie art 30. ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
 (t.j. Dz.U.z 2019 r. poz. 506 ) oraz na podstawie z art. 15 ust. 1i 2, art. 16 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U z 2018 r. poz. 450 zm. Dz.U. z 2018 r. poz. 650, poz. 723, poz. 1365, Dz.U.z 2019 r. poz. 37), ogłasza się, że realizacja zadań publicznych w roku budżetowym 2019 zostanie zlecona następującym organizacjom:

 

Lp.

Nazwa organizacji

Nazwa zadania

Kwota

1.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "ISKIERKA"

" Sport i turystyka na wózkach 2019"

9 000,00 zł

2.

Uczniowski Klub Sportowy "NEPTUN"

" Obóz sportowy-Sekcja Ratownictwa Wodnego"

6 868,00 zł

3.

Ostrowskie Stowarzyszenie " Ludzie z Pasją"

" Przyroda wokół nas"

7 000,00 zł

4.

Choragiew Mazowiecka ZHP

" Na tropie lokalnych bohaterów"

3 810,00 zł

5.

Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Przystań"

 Kulturalna "Przystań"

6 000,00 zł

6.

Ostrowskie Stowarzyszenie " Ludzie z Pasją"

" Rocznik Ostrowski"

10 000,00 zł

 

Przekazanie dotacji nastąpi na podstawie zawartej umowy pomiędzy Miastem Ostrów Mazowiecka, a organizacją.

Burmistrz

/-/ Jerzy Bauer

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-04-05)
Udostępnił:
Subda Renata
(2019-04-08 12:21:56)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2019-04-08 12:23:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki