Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Znak sprawy: RG-Z.271.30.2019                                    

Ostrów Mazowiecka, 2019-04-12

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do złożenia oferty w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Remont stadionu przy ul. Warchalskiego w Ostrowi Mazowieckiej na działce nr ewid. 4110/2

Nr ogłoszenia o zamówieniu w BZP:  535443-N-2019 z dnia 12-04-2019

Szczegóły w złącznikach:

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Oświadczenia i Formularze

Dokumentacja Uzupełniona 26.04.2019


Ostrów Mazowiecka, 2019-04-25

Zmiana SIWZ i ogłoszenia o zamówieniu

Powiadomienie o zmianie SIWZ 1

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1


Ostrów Mazowiecka, 2019-04-26

Odpowiedź na zapytania do SIWZ (1)

Zmiana załączników do SIWZ (dokumentacja projektowa)

Odpowiedź na zapytania 1

Powiadomienie o zmianie SIWZ 2

Projekt branży elektrycznej

Projekt branży sanitarnej


Ostrów Mazowiecka, 2019-04-30

Odpowiedź na zapytania do SIWZ (2)

Zmiana SIWZ (3) i ogłoszenia o zamówieniu (2)

Odpowiedź na zapytania 2

Powiadomienie o zmianie SIWZ 3

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-04-12)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2019-04-12 14:54:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2019-04-30 12:35:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki