Ogłoszenie Burmistrza Miasta RG-P.6722.10.2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r. o wpłynięciu że w dniu 27 marca 2019 roku do Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszka

Ostrów Mazowiecka, dnia 12 kwietnia 2019 r.

RG-P.6722.10.2019

OGŁOSZENIE

 

Działając zgodnie z art. 7 pkt 10 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (Dz. U. z 2018 roku, poz. 1496), informuję że w dniu 27 marca 2019 roku wpłynął do Rady Miasta Ostrów Mazowiecka, wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej dla terenu położonego w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Kolarskiej na działkach o nr ewid. 4154, 4155/1, 4155/2 oraz 4157/1.

Teren inwestycji objęty jest obecnie ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego uchwalonym przez Radę Miasta Ostrów Mazowiecka uchwałą Nr XXXVII/159/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2013 r. poz. 6827.

Z wnioskiem można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: http://www.bip.ostrowmaz.pl/public/?id=179415 oraz w siedzibie Urzędu Miasta w Ostrowi Mazowieckiej, ul. 3 Maja 66, pokój nr 111.

Uwagi do wniosku, można wnosić w terminie od 13 kwietnia 2019 roku do 04 maja 2019 roku, w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, 07- Ostrów Mazowiecka lub elektronicznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2019 r, poz. 123) na adres e-mail: poczta@ostrowmaz.pl

Wniosek z uwagami lub zastrzeżeniami do projektowanego zamierzenia inwestycyjnego powinien zawierać: imię i nazwisko, nazwę i adres wnioskodawcy.

 

 

 

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

/-/                 

Jerzy  Bauer           

Załączniki:

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowej

 Załącznik nr 1

 Załącznik nr 2

 Załącznik nr 3

 Załącznik nr 4

 Załącznik nr 5

  Załącznik nr 6.1

 Załącznik nr 6.2

 Załącznik nr 6.3

 Załącznik nr 7

 Załącznik nr 8

 Załącznik nr 9.1

 Załącznik nr 9.2

 Załącznik nr 10

 Załącznik nr 11

 Załącznik nr 12

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-04-12)
Udostępnił:
Kosakowska Marzena
(2019-04-12 15:29:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosakowska Marzena
(2019-04-12 15:44:15)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki