Zarządzenie Nr 52/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 12 kwietnia 2019 r.

w sprawie wprowadzenia z okazji przerwy świątecznej biletu wstępu feryjnego na basen w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich, zarządza się co następuje:

§ 1. 

1. Wprowadza się bilet wstępu feryjny na basen w dniach 15-19 kwietnia 2019 r. w godzinach 6.00-16.00.

2. Cena biletu wynosi 4,00 zł/godz. Powyżej godziny naliczanie minutowe – 0,10 zł/min.

3. Bilet dotyczy dzieci, młodzieży uczącej się i studentów do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą w dniach 15-19 kwietnia 2019 r. 

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-04-12)
Udostępnił:
Subda Renata
(2019-04-16 12:33:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2019-04-16 12:34:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki