Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Znak sprawy: RG-Z.271.38.2019

Ostrów Mazowiecka, 2019-05-20

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do złożenia ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowę ścieżek rowerowych na odcinku: ul. Sikorskiego, ul. Biała, ul. Zwycięstwa wraz z budową infrastruktury towarzyszącej i przebudową kolizji oraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (w zakresie dot. przedmiotu zamówienia).

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu „Budowa ścieżek rowerowych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.3. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. 

Nr ogłoszenia o zamówieniu w BZP:  549391-N-2019 z dnia 20-05-2019r.

Szczegóły w załącznikach:

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Przedmiary Etap  4

Oświadczenia i Formularze Etap  4

Dokumentacja Projektowa 1

Dokumentacja Projektowa 2

Dokumentacja Projektowa 3

Dokumentacja Projektowa 4

Dokumentacja Projektowa 5

Dokumentacja Projektowa 6

Dokumentacja Projektowa 7

Dokumentacja Projektowa 8

Dokumentacja Projektowa 9

Dokumentacja Projektowa 10

Dokumentacja Projektowa 11

Wyjaśnienia dot. projektu


Ostrów Mazowiecka, 2019-05-28

Odpowiedź na zapytania do SIWZ

Odpowiedź na zapytania do pobrania

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-05-20)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2019-05-20 15:42:48)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2019-05-28 09:14:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki