Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Znak sprawy: RG-Z.271.39.2019

Ostrów Mazowiecka, 2019-05-21

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do złożenia ofert w postepowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji miejskich obiektów użyteczności publicznej:

Część I: Centrum Integracji Społecznej w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Chopina 2B,

Część II: Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Warchalskiego 3,

Część III: Szkoły Podstawowej nr 4 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Szkoły Podchorążych Piechoty 1.

Zamówienie jest realizowane w ramach Projektu „Ciepła Strona Miasta” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działania 4.2 „Efektywność energetyczna” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

 

Nr ogłoszenia o zamówieniu w BZP:  550066-N-2019 z dnia 21-05-2019r.

Szczegóły w załącznikach:

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Oświadczenia i Formularze Część 1

Oświadczenia i Formularze Część 2

Oświadczenia i Formularze Część 3

Dokumentacja PFU i Audyty

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-05-21)
Udostępnił:
Grabowska Marzena
(2019-05-21 15:17:58)
Ostatnio zmodyfikował:
Grabowska Marzena
(2019-05-21 15:25:09)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki