Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Znak sprawy: RG-Z.271.40.2019

Ostrów Mazowiecka, 2019-05-24

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Przebudowę ulicy Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej na działkach nr ew. 4078/1; 4907/4; 4907/5; 4907/6; 4907/8, 4013/1; 4012; 4890 w obrębie ew. Miasto Ostrów Mazowiecka".

Nr ogłoszenia o zamówieniu w BZP:  551954-N-2019 z dnia 24-05-2019r.

Szczegóły w załącznikach:

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Oświadczenia i Formularze

Dokumentacja 1 - Ulica

Dokumentacja 2 - Sygn. świetlna

Dokumentacja 3- Sygn. świetlna


Ostrów Mazowiecka, 2019-06-05

Odpowiedź na zapytania do SIWZ

Odpowiedź na zapytania do pobrania

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-05-24)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2019-05-24 15:15:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2019-06-05 10:20:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki