☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Herb Ostrowi Mazowieckiej. Na zielonej tarczy heraldycznej poznogotyckiej umieszczona jest zlota ostrzew z czterema sekami bocznymi z kazdej strony zmniejszajacymi sie ku gorze oraz zloty polksiezyc i gwiazda szesciopromienna.

Wtorek 03.10.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Rejestr petycji złożonych do Rady Miasta i Burmistrza Miasta

Petycje  - 2023 r. 

Przedmiot petycji: dot. przystapienia do Sojuszu Pokojowego i potwierdzenie sprzeciwu na połączenie Polski i Ukrainy w jedno Państwo  (plik pdf  2091 KB )

numer petycji: 1/2023

podmiot wnoszący: osoba fizyczna

adresat petycji: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

data złożenia:  26.03..2023 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 26.06.2023 r.

Odpowiedź Burmistrza Miasta 


Przedmiot petycji: dot. budowy ul. Raganowicza i ul. Hertela (plik pdf 339 KB )

numer petycji: 2/2023

podmiot wnoszący: osoba fizyczna

adresat petycji: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

data złożenia: 18.04.2023 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji : 18.07.2023 r.

Odpowiedź Burmistrza Miasta  (plik pgf 287 KB)


Przedmiot petycji: dot. budowy ul. Strzeleckiej (plik pdf 850KB )

numer petycji: 3/2023

podmiot wnoszący: osoba fizyczna

adresat petycji: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

data złożenia 19.04..2023 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 19.07.2023 r.  

Odpowiedź Burmistrza Miasta (plik pdf 282 KB)


Przedmiot petycji: dot. budowy ul. Złotej i Jasnej (plik pdf 4741 KB)

numer petycji: 4/2023

podmiot wnoszący: osoba fizyczna

adresat petycji: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

data złożenia 01.08..2023 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 01.11.2023 r.  

Odpowiedź Burmistrza Miasta 

Petycje -  2022 r.

Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022 r. 


Przedmiot petycji: dot. budowy ul. Borowej (plik pdf 386 KB )

numer petycji: 1/2022

podmiot wnoszący: osoba fizyczna

adresat petycji: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

data złożenia 21.01..2022 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji 21.04.2022 r.

Odpowiedź Burmistrza Miasta (plik pdf 290 KB) 


Przedmiot petycji: w sprawie naprawy programu ochrony powietrza 

petycja (plik pdf 213 KB) , załącznik_1 (plik pdf 3811 KB) , załącznik_ 2 (plik pdf 358 KB)

numer petycji: 2/2022

podmiot wnoszący: Cech Zdunów Polskich

adresat petycji: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka i Rada Miasta  Ostrów Mazowiecka 

data złożenia 03.03..2022 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji 03.06.2022 r.

odpowiedź Burmistrza Miasta:  (plik pdf 644 KB)

odpowiedź Rady Miasta (plik pdf 128 KB)


numer petycji 3/2022

przedmiot petycji  dot. budowy drogi w ul. Jasnej i Złotej

treść petycji (plik pdf 234 KB)

podmiot wnoszacy : osoby fizyczne

adresat petycji : Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

data złożenia : 22.03.2022 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 22.06.2022 r. 

odpowiedź (plik pdf 270)


numer petycji 4/2022

przedmiot petycji  dot. budowy drogi  ul. Ułanów

treść petycji (plik pdf 262 KB)

podmiot wnoszacy : osoby fizyczne

adresat petycji : Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

data złożenia :02.05.2022 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 02.08.2022 r. 

odpowiedź (plik pdf 255 KB) 


numer petycji 5/2022

przedmiot petycji  dot. wyznaczenia przekjścia dla pieszych i zainstalowani aprogu zwalniajacego w rejonie ul. Widnichowskiej 24

treść petycji (plik pdf 708 KB) 

podmiot wnoszacy : osoby fizyczne

adresat petycji : Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

data złożenia :23.05.2022 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 23.08.2022 r. 

odpowiedź (plik pdf 328 KB) 


numer petycji 6/2022

przedmiot petycji  dot. utworzenia oddziałow  zmilitaryzowanej Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca tej gminy

treść petycji (plik pdf 1763 KB) 

podmiot wnoszacy : osoby fizyczne

adresat petycji : Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

data złożenia :17.08.2022 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 17.11.2022 r. 

odpowiedź (plik pdf  295KB) 


 

numer petycji 7/2022

przedmiot petycji  dot. budowy ul. Jasnej i Złotej 

treść petycji (plik pdf  599 KB)

podmiot wnoszacy : osoby fizyczne

adresat petycji : Rada Miasta Ostrów Mazowiecka

data złożenia :12.09.2022 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 12.12.2022 r. 

odpowiedź (plik pdf 193KB)  


numer petycji 8/2022

przedmiot petycji  dot. budowy ul. Piaskowej  

treść petycji (plik pdf  320 KB)

podmiot wnoszacy : osoby fizyczne

adresat petycji : Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

data złożenia :04.11.2022 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 04.02.2022 r. 

odpowiedź (plik pdf 264 KB)


numer petycji 9/2022

przedmiot petycji  dot. potwierdzenia statusu cywilizacyjnego gminy 

treść petycji (plik pdf  1136 KB)

podmiot wnoszacy : osoby fizyczne

adresat petycji : Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

data złożenia :25.11.2022 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 25.02.2022 r. 

odpowiedź (plik pdf 304 KB)


Petycje za 2021 r.

Roczna zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021 roku

 

Przedmiot petycji: dot. zamontowania progów zwalniających na ul. Łącznej (plik pdf 138 kB) 

numer petycji: 7/2021

podmiot wnoszący: osoba fizyczna

adresat petycji: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

data złożenia 22.11..2021 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji 22.02.2022 r.

Odpowiedź (plik pdf 273 KB) 

 


Przedmiot petycji: dot. stanu technicznego budynku przy ul. 3 Maja

numer petycji: 6/2021

podmiot wnoszący: osoba fizyczna

adresat petycji: Rada Miasta Ostrów Mazowiecka

data złożenia 29.07.2021 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji 29.10.2021 r.


Przedmiot petycji: dot. uciążliwych zapachów z oczyszczalni ścieków

numer petycji: 5/2021

podmiot wnoszący: osoba fizyczna

adresat petycji: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

data złożenia 09.07.2021 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji 09.10. 2021 r.


Przedmiot petycji: Zainstalowanie progów zwalniających przy ul. Zapolskiej

numer petycji: 4/2021

podmiot wnoszący: osoba fizyczna

adresat petycji: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

data złożenia 23.06.2021 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji 23 września 2021 r.


Przedmiot petycji: Budowa parkingów przy ul. Mieczkowskiego

numer petycji: 3/2021

podmiot wnoszący: osoba fizyczna

adresat petycji: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, Rada Miasta Ostrów Mazowiecka

data złożenia 25.05.2021 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji 25 sierpnia 2021 r.


Przedmiot petycji: Budowa ulicy Olszynowej

numer petycji: 2/2021

podmiot wnoszący: osoba fizyczna

adresat petycji: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, Rada Miasta Ostrów Mazowiecka

data złożenia 25.05.2021 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji 25 sierpnia 2021 r.


Przedmiot petycji: Budowa ulicy Sezamkowej

numer petycji: 1/2021

podmiot wnoszący: osoba prawna

adresat petycji: Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

data złożenia 10 lutego 2021 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji 10 maja 2021 r.


Petycje za 2020 r.

Roczna zbiorcza informacja o petycjach w 2020 r.


Przedmiot petycji: uchwalenie uchwały dot. szczepień na SARS - CoV - 2

numer petycji: 6/2020

Podmiot wnoszący: osoba fizyczna

data złożenia 29 grudnia 2020 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji 29 marca 2021 r.

24 marca 2021 r. - pismo na podstawie którego wydłużono termin do 29 czerwca 2021 r.


Przedmiot petycji: petycja w sprawie szczepień przeciwko SARS - CoV -2

numer petycji: 5/2020

Podmiot wnoszący: osoba fizyczna

data złożenia 14 grudnia 2020 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji 14 marca 2021 r.

 • 10 marca 2021 r. - pismo na podstawie którego wydłużono termin do 14 czerwca 2021 r.
 • Odpowiedź

Przedmiot petycji: program dla zdrowia i dobra środowiska.

numer petycji: 4/2020

Podmiot wnoszący: osoba prawna. 

data złożenia: 7 sierpnia 2020 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 7 listopada 2020 r.


Przedmiot petycji: petycja w sprawie zalewania posesji przy ul. Legionowej.

numer petycji: 3/2020

Podmiot wnoszący: osoba fizyczna

data złożenia: 1 lipca 2020 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 1 października 2020 r.


Przedmiot petycji: petycja w sprawie działalności schroniska w Radysach

numer petycji: 2/2020

Podmiot wnoszący: organizacja pozarządowa

data złożenia: 6 maja 2020 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 6 sierpnia 2020 r.


Przedmiot petycji: petycja w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.

mumer petycji: 1/2020

Podmiot wnoszący: organizacja pozarządowa

data złożenia: 1 kwietnia 2020 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 1 lipca 2020 r.

 • 24 czerwca 2020 r. - pismo na podstawie którego wydłużono termin do 1 października 2020 r.

Petycje 2019 r.

Roczna zbiorcza informacja o petycjach w 2019 r.


Przedmiot petycji: petycja w sprawie budowy ul. Alibaby

numer petycji: 12/2019

podmiot wnoszący: osoby fizyczne

data złożenia: 3 grudnia 2019 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 3 marca 2020 r.


Przedmiot petycji:  petycja w sprawie budowy progu zwalniającego na odcinku ul. Lipowej

numer petycji: 11/2019

podmiot wnoszący: osoby fizyczne

data złożenia: 12 listopada 2019 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 12 lutego 2019 r.


Przedmiot petycji: petycja w sprawie budowy ul. Sezamkowej

numer petycji: 10/2019

podmiot wnoszący: podmioty gospodarcze

data złożenia: 22 października 2019 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 22 stycznia 2019 r.


przedmiot petycji: petycja w sprawie budowy ulicy Piaskowej

numer petycji: 9/2019    

podmiot wnoszący: osoby fizyczne

data złożenia: 22 października 2019 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 22 stycznia 2020 r.


przedmiot petycji: petycja w sprawie budowy ulicy Piaskowej

numer petycji: 8/2019

podmiot wnoszący: osoby fizyczne

data złożenia: 22 października 2019 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 22 stycznia 2020 r.


przedmiot petycji: petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z płatnościami bezgotówkowymi

numer petycji: 7/2019

podmiot wnoszący: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

data złożenia: 15 października 2019 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 15 stycznia 2020 r.


przedmiot petycji: petycja w sprawie budowy ulicy Okrężnej

numer petycji: 6/2019

podmiot wnoszący: osoby fizyczne

data złożenia: 8 października 2019 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 8 stycznia 2020 r.


przedmiot petycji: petycja w sprawie budowy ulicy Bukowej

numer petycji: 5/2019

podmiot wnoszący: osoby fizyczne

data złożenia: 26 września 2019 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 26 grudnia 2019 r.


przedmiot petycji: petycja w sprawie budowy ulicy Bukowej

numer petycji: 4/2019

podmiot wnoszący: osoby fizyczne

data złożenia: 26 września 2019 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 26 grudnia 2019 r.


przedmiot petycji: petycja w sprawie zmiany terminu ważności karnetów uprawniających do wejścia na zajęcia fitness

numer petycji: 3/2019

podmiot wnoszący: osoby fizyczne

data złożenia: 26 września 2019 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 26 grudnia 2019 r.

 • 30 września 2019 - pismo od dyrektora MOSiR o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.
 • odpowiedź

przedmiot petycji: petycja w sprawie dokonania analizy - możliwości wdrożenia w Urzędzie procedur związanych z płatnościami bezgotówkowymi

numer petycji: 2/2019

podmiot wnoszący: Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego

data złożenia: 12 sierpnia 2019 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 31 sierpnia 2019 r.


przedmiot petycji:  petycja w sprawie uchylenia Uchwały Rady Miasta ustalającej sprzedaż mieszkań komunalnych z bonifikatą

numer petycji: 1/2019

podmiot wnoszący: osoba fizyczna

data złożenia: 19 czerwca 2019 r.

przewidywany termin rozpatrzenia petycji: 19 grudnia 2019 r

 • 28 czerwca 2019 r. pismo do Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka o wyrażenie stanowiska
 • 11 lipca 2019 r. pismo do Burmistrza Miasta o przeprowadzenie analizy trendów gospodarki nieruchomościami
 • 18 września 2019 r. - pismo o przedłużeniu terminu
 • 3 października 2019 r. pismo o analizę prawną w sprawie odpowiedzialności prawnej organów
 • Odpowiedź

Petycje 2018 r.

Roczna zbiorcza informacja o petycjach w 2018 roku.

Wytworzył:
Udostępnił:
Pietrzykowska Marta
(2019-05-30 12:15:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Rejniak Izabela
(2023-08-03 12:11:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 1593602