Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Znak sprawy: RG-Z.271.41.2019                                    

Ostrów Mazowiecka, 2019-06-03

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 19 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu Miasta Ostrów Mazowiecka oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych i pożyczek

Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2019/S 105–256117 z dnia 03-06-2019

Składanie ofert i wniosków o wyjaśnienie SIWZ za pośrednictwem platformy: https://e-propublico.pl/

Szczegóły pod adresem:

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=8f175757-04c9-4422-b379-a6e9de999f43

oraz w załącznikach:

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Informacje o Zamawiającym


 

Dokumentacja i Uchwały

Oświadczenia i Formularze

Istotne postanowienia umowy


Ostrów Mazowiecka, 2019-06-19

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ

Do pobrania:

KredytOstrowFormularzOdpowiedzi

Odpowiedz_na_zapytania_w_sprawie_SIWZ

Zarządzenie.73.2019.2019-05-24


Ostrów Mazowiecka, 2019-06-25

Odpowiedź na zapytania w sprawie SIWZ 2

Do pobrania:

Odpowiedz_na_zapytania_w_sprawie_SIWZ 2

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-06-03)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2019-06-03 13:38:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Grabowska Marzena
(2019-06-25 15:42:48)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki