Ostrów Mazowiecka, 28 czerwca 2019 r.

DT.26.07.2019

 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

            Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji zawiadamia, że w dniu 28.06.2019 r. dokonano rozstrzygnięcia postępowania znak: DT.26.07.2019, w sprawie udzielenia zamówienia publicznego pn.: „Dostawa i montaż MINI kręgielni dla dzieci wraz z modernizacją istniejącej kręgielni dla dorosłych w budynku MOSiR przy ul. Henryka Trębickiego 10 w Ostrowi Mazowieckiej”.

Zamawiający dokonał wyboru jako najkorzystniejszej oferty oznaczonej nr. 1, złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Handlowe GEMAX Grzegorz Zieliński ul. Rynek 29, 59?700 Bolesławiec

Liczba uzyskanych punktów: 80

Uzasadnienie

Wybrana oferta spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w treści SIWZ. Oferta zgodnie z kryteriami oceny ofert uzyskała najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów (najwyższą ilość punktów).

Oferta najkorzystniejsza w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy Pzp.

W postępowaniu zostały złożone oferty przez:

Lp.

Wykonawca

Liczba punktów w
kryterium cena (max 60)

Liczba punktów w kryterium: okres gwarancji (max 40)

Łączna liczba

punktów

 

Przedsiębiorstwo Handlowe GEMAX Grzegorz Zieliński ul. Rynek 29, 59?700 Bolesławiec

60

20

80

W postępowaniu: wykluczono 0 wykonawców; odrzucono 0 wykonawców.

W niniejszym postępowaniu nie ustanowiono dynamicznego systemu zakupów.

 

Ostrów Mazowiecka, 28 czerwca 2019 r.

 

Wytworzył:
Bartłomiej Pieńkowski
(2019-06-28)
Udostępnił:
Duda Michał
(2019-07-08 15:31:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2019-07-08 15:32:53)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki