Zarządzenie Nr 102/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9 g ust. 2 w związku z art. 91 d pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Powołuje się komisje egzaminacyjne do przeprowadzenia postępowań egzaminacyjnych dla nauczycieli kontraktowych, ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:

1) Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani Małgorzaty Joanny Kuczyńskiej zatrudnionej w Szkole Podstawowej nr 3 im. Janusza Korczaka w Ostrowi Mazowieckiej określa załącznik nr 1;

2) Skład Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla pani  Agnieszki Karpińskiej zatrudnionej w Szkole Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej określa załącznik nr 2.

§ 2. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/Jerzy Bauer

 

Pełna treść zarządzenia wraz z załącznikami

 

 


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-07-31)
Udostępnił:
Subda Renata
(2019-08-01 09:19:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2019-08-01 09:22:56)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki