Zarządzenie Nr 109/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 22 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1309) oraz § 4 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1342) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

Ustala się termin składania wniosków o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna” do dnia 30 września 2019 r.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorowi Centrum Usług Wspólnych w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.   

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-08-22)
Udostępnił:
Subda Renata
(2019-08-23 10:07:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2019-08-23 10:08:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki