Zarządzenie Nr 124/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na czas realizacji inwestycji pn. "Budowa szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej"

Na podstawie art. 7 ust.1 pkt 8 i art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309) w związku z art. 10 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1148; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245) zarządza się, co następuje:

§ 1. 

1. Na czas realizacji inwestycji pn. "Budowa szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej", począwszy od 01 września 2019 r., wprowadza się zmianę lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 2 oddziałów Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej, z zajmowanego dotychczas budynku przy ul. Partyzantów 21, do pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Papieża Jana Pawła II w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. gen. Stefana Grota Roweckiego 6.

2. Zobowiązuje się dyrektora Miejskiego Przedszkola Nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej do przygotowania bazy lokalowej zapewniającej 2 oddziałom przedszkola bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, w celu prawidłowego funkcjonowania oraz realizacji zadań statutowych jednostki.

§ 2. 

1. Na czas realizacji inwestycji pn. "Budowa szkoły podstawowej i przedszkola publicznego w Ostrowi Mazowieckiej", począwszy od 01 września 2019 r., wprowadza się zmianę lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych 7 oddziałów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej, z zajmowanego dotychczas budynku przy ul. Partyzantów 21, do pomieszczeń w budynkach:

1) Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej, przy ul. Partyzantów 39,

2) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej, ul. Henryka Trębickiego 10.

2. Zobowiązuje się dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Ostrowi Mazowieckiej do przygotowania bazy lokalowej zapewniającej 7oddziałom szkolnym bezpieczne i higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki, w celu prawidłowego funkcjonowania oraz realizacji zadań statutowych jednostki.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-08-30)
Udostępnił:
Subda Renata
(2019-09-05 15:48:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2019-09-05 15:49:21)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki