Zarządzenie Nr 130/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 13 września 2019 r.

w sprawie wprowadzenia jednorazowych biletów wstępu dla zawodników zwycięskiej drużyny Ostrowskich Igrzysk Firm na krytą pływalnię, salę fitness, kręgielnię i lodowisko Omega w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich, zarządza się co następuje:

§ 1. 

Wprowadza się bezpłatne jednorazowe bilety wstępu uprawniające zawodników zwycięskiej drużyny Ostrowskich Igrzysk Firm do korzystania do wyboru: z krytej pływalni (wejście jednorazowe), kręgielni (1 godz, 1 tor), zajęć fitness (1 wejście) lub lodowiska Omega (1 wejście) w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej. Bilety należy wykorzystać do 31.12.2019 r.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia zawodów, tj. 14.09.2019 r.

 

Burmistrz Miasta

    /-/

Jerzy Bauer
 

 

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-09-13)
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2019-11-06 13:22:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2019-11-06 13:28:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki