Zarządzenie Nr 137/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 7 października 2019 r.

w sprawie wprowadzenia wpisowego na V Bieg Wolności i Solidarności organizowany przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej w dniu 17 listopada 2019  r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich, zarządza się co następuje:

§ 1. 

Wprowadza się wpisowe na V Bieg Wolności i Solidarności w wysokości 50 zł brutto od każdego uczestnika biegu, który płatności dokona na konto bankowe. W dniu imprezy opłata wynosi 80 zł brutto i dokonywana jest w kasie MOSiR.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 07.10. 2019 r.

 

Burmistrz Miasta
/-/
Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-10-07)
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2019-11-06 13:31:03)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2019-11-06 13:32:01)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki