Zarządzenie Nr 105/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 3 pkt. 4 lit. d uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich, zarządza się co następuje:

§ 1. 

Zwalnia się z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej Powiat Ostrowski na zorganizowanie w dniu 25.08.2019 r. XII Dożynek Powiatowych.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą w dniu 25.08.2019 r.

 

Burmistrz Miasta
/-/
Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-08-07)
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2019-11-06 14:30:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2019-11-06 14:32:31)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki