Zarządzenie Nr 106/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 7 sierpnia 2019 r.

w sprawie określenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz § 3 pkt 1uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich, zarządza się co następuje:

§ 1. 

1. Wprowadza się opłatę za dzierżawę sceny i terenu okalającego wokół sceny (ok. 800 m2) na Kolorowy Festiwal Baniek Mydlanych, który odbędzie się w dniu 10.08.2019 r. na terenie Ogródka Jordanowskiego w wysokości 1 250 zł brutto.

2. Wprowadza się opłatę w wysokości 20 zł brutto na dobę dla stoisk gastronomicznych o powierzchni do 10 m2.

3. Wprowadza się opłatę w wysokości 50 zł brutto na dobę dla stoisk gastronomicznych o powierzchni do 10 m2, które będą korzystały z przyłączy do energii elektrycznej.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą w dniu 10.08.2019 r.

 

Burmistrz Miasta
/-/
Jerzy Bauer

 


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-08-07)
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2019-11-06 14:50:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2019-11-06 14:53:00)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki