Zarządzenie Nr 152/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 12 listopada 2019 r.

w sprawie określenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 4 lit. d uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich, zarządza się co następuje:

§ 1. 

Zwalnia się z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej Fundację LePsie Jutro w Ostrowi Mazowieckiej na zorganizowanie imprezy charytatywnej w dniu 17 listopada 2019 r. pn. Maraton Fitness, połączonej z przeprowadzeniem zbiórki pieniężnej na cele statutowe Fundacji.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-11-12)
Udostępnił:
Subda Renata
(2019-11-19 14:59:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2019-11-19 15:00:17)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki