Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Znak sprawy: RG-Z.271.60.2019                                    

Ostrów Mazowiecka, 2019-11-20

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Odbiór, transport i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka

Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2019/S 224-549874 z dnia 20-11-2019

Składanie ofert za pośrednictwem platformy: https://e-propublico.pl/

Szczegóły pod adresem:

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=8f175757-04c9-4422-b379-a6e9de999f43

oraz w załącznikach:

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Szczegółowy opis zamówienia

Oświadczenia i Formularze

Wzór Umowy

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-11-20)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2019-11-20 16:01:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2019-11-20 16:06:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki