Zarządzenie Nr 157/2019
Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie określenia opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz § 3 pkt 4 lit. d uchwały Nr XL/288/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie zasad i trybu korzystania z miejskich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz sposobu ustalania cen i opłat za korzystanie z nich, zarządza się co następuje:

§ 1. 

Zwalnia się z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej Polskie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Łodzi na zorganizowanie w dniu 4 grudnia 2019 r. na hali sportowej przy ul. H. Trębickiego 10 imprezy o charakterze dobroczynnym dla uczestników Akcji Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym.

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Ostrowi Mazowieckiej.

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-11-21)
Udostępnił:
Subda Renata
(2019-11-27 09:43:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2019-11-27 09:44:42)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki