Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Znak sprawy: RG-Z.271.70.2019

Ostrów Mazowiecka, 2019-12-18

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Zimowe utrzymanie jezdni ulic, chodników, parkingów, placów, ścieżek rowerowych oraz ciągów pieszo-rowerowych,  na terenie miasta Ostrów Mazowiecka w 2020r.

Nr ogłoszenia o zamówieniu w BZP:  637395-N-2019  z dnia 18-12-2019r.

Szczegóły w załącznikach:

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy 

Załączniki do umowy

Oświadczenia i Formularze  

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2019-12-18)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2019-12-18 15:07:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2019-12-18 15:17:14)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki