Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Znak sprawy: RG-Z.271.5.2020                                   

Ostrów Mazowiecka, 2020-02-06

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

 Utrzymanie ulic i chodników oraz pielęgnacja zieleni i utrzymanie czystości na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2020/S 026-059372 z dnia 06-02-2020

Składanie ofert za pośrednictwem platformy: https://e-propublico.pl/

Szczegóły pod adresem:

https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/AktualneOgloszenia?zamawiajacyId=8f175757-04c9-4422-b379-a6e9de999f43

oraz w załącznikach:

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Szczegółowy opis zamówienia (SOPZ) z załącznikami

Oświadczenia i Formularze

Wzór Umowy


Ostrów Mazowiecka, 2020-03-05

POWIADOMIENIE O ZMIANACH W OGŁOSZENIU ORAZ SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Powiadomienie o zmianie SIWZ

SIWZ POPR

Szczegółowy opis zamówienia (SOPZ) z załącznikami POPR

Oświadczenia i Formularze POPR


Ostrów Mazowiecka, 2020-03-10

OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1 - Dz.Urz. UE


Ostrów Mazowiecka, 2020-03-10

SPROSTOWANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2


 

Ostrów Mazowiecka, 2020-03-13

OPUBLIKOWANE OGŁOSZENIE

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2 - Dz Urz UE

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2020-02-03)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2020-02-06 13:36:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Grabowska Marzena
(2020-03-13 09:36:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki