Ostrów Mazowiecka, 17 lutego 2020 r.

BURMISTRZ MIASTA

OSTRÓW MAZOWIECKA

 

                                                                             

RG-Ś.604.5.2019

ZAWIADOMIENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych  położonych na terenie miasta Ostrów Mazowiecka, powiat ostrowski.

            Na podstawie art. 21 ust.4 Ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 roku ( t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2129 ze zm.), Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka  zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla Miasta Ostrów Mazowiecka w dniach od 17.02.2020 r. do dnia 16.04.2020 r., w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, Wydział Rozwoju Gospodarczego, Zespół ds. Środowiska i Rolnictwa, pokój nr 110, w godzinach pracy Urzędu tj. od godz. 8:00 do godz. 16:00.

            Projekt Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu zawiera opis i powierzchnię lasu, które będą podstawą do naliczenia podatku leśnego oraz zadania w zakresie gospodarki leśnej przewidziane do realizacji w latach 2019 -2028.

            Zainteresowani właściciele lasów mogą składać zastrzeżenia i wnioski w sprawie planu, w miejscu jego wyłożenia, w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu urządzenia lasu tj. od dnia 17.02.2020 r. do dnia 17.03.2020 r.

            Uwagi należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostaną bez rozpatrzenia (decyduje data wpływu).

            Ponadto informuję, że projekt  został opracowany na podstawie umowy z dnia 25 maja 2018 r. zawartej pomiędzy Powiatem Ostrowskim, a firmą TAXUS Jarosław Kostecki w Lublinie.

 

Z up. Burmistrza

(-) Daniel Choinka

Zastępca Burmistrza

 

 

Wytworzył:
Daniel Choinka
(2020-02-17)
Udostępnił:
Kosakowska Marzena
(2020-02-17 09:17:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Kosakowska Marzena
(2020-02-17 09:20:52)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki