Ostrów Mazowiecka, dnia 28 lutego 2020 r.

                  BURMISTRZ MIASTA

               OSTRÓW MAZOWIECKA

                    RG-Ś.6220.4.2019

Obwieszczenie

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka, działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.),

zawiadamia społeczeństwo

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na wymianie zbiornika V-15,0 m3 jednopłaszczowego jednokomorowego na paliwo płynne (olej napędowy) na zbiornik V-15,0 m3 dwupłaszczowy jednokomorowy na paliwo płynne (olej napędowy) na tym samym fundamencie na terenie stacji paliw płynnych zlokalizowanej w zakładzie ROLSTAL Pawłowski Sp. z o.o. ul. Różańska 45, 07-300 Ostrów Mazowiecka na działce nr ew. 2201/2.

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66, pokój nr 110 od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 – 16.00.

Zgodnie   z   art.   49   ustawy   z   dnia   14   czerwca   1960   r. - Kodeks  postępowania administracyjnego, doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

Z up. Burmistrza

(-) Bożena Szostak

Sekretarz Miasta

 

 

 

 

BURM

 

 

 

BURM

Wytworzył:
Bożena Szostak
(2020-02-28)
Udostępnił:
Orzoł Renata
(2020-03-02 14:30:33)
Ostatnio zmodyfikował:
Orzoł Renata
(2020-03-02 14:39:46)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki