Informacja o wyniku naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu "Pomoc w zasięgu ręki"

z dnia 30 marca 2020 r.

 

  1. Nabór partnera został ogłoszony w trybie konkursu Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka nr 17/ 2020 z dnia 14 lutego 2020 r.
  2. Termin składania ofert został wyznaczony do 10 marca 2020r. do godz. 12:00
  3. Wpłynęła 1 oferta:

Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy

ul. Widnichowska 21/1

07-300 Ostrów Mazowiecka

  1. Komisja w składzie:

1) Daniel Choinka- Przewodniczący

2) Bożena Szostak- Członek

3) Dorota Ambroziak- Członek

powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka nr 25/ 2020 z dnia 10 marca 2020r. dokonała oceny złożonej oferty. Spełnia ona kryteria formalne, według kryteriów merytorycznych otrzymała 10 punktów.

  1. Polski Czerwony Krzyż Oddział Rejonowy został wybrany jako Partner do wspólnej realizacji projektu „Pomoc w zasięgu ręki” w ramach konkursu 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych – RPMA.09.02.01-IP.01-14-092/20.

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2020-03-30)
Udostępnił:
Subda Renata
(2020-03-30 15:22:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2020-03-30 15:25:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki