INFORMACJA

z dnia 12 czerwca  2020 r.

o dodatkowym naborze zgłoszeń kandydatów do składów obwodowych komisji wyborczych w mieście Ostrów Mazowiecka, które będą powołane do przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.

 1. W związku ze zgłoszeniem do składów obwodowych  komisji wyborczych  nr:1, 2, 4, 5, 9 i 11 liczby kandydatów uniemożliwiającej powołanie tych komisji zgodnie z art. 182 § 1a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2019 r. poz.684,16504 i z 2020 r. poz. 568), ogłasza się dodatkowy nabór zgłoszeń do składów ww. komisji.
 2. Pełnomocnicy wyborczy komitetów wyborczych mogą dokonać dodatkowych zgłoszeń kandydatów  do składów obwodowych komisji wyborczych do dnia 15.06.2020 r. do godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka ul. 3 Maja 66 (kancelaria). Pełnomocnicy Komitetów Wyborczych mogą zgłosić kandydatów w liczbie równej liczbie brakującej do ustawowego składu komisji.
 1. Wykaz Obwodowych Komisji Wyborczych z informacją o liczbie kandydatów brakujących do ustawowego składu poszczególnych komisji:
 • Nr 1 w liczbie 1,
 • Nr 2 w liczbie 1,
 • Nr 4 w liczbie 1,
 • Nr 5 w liczbie 1,
 • Nr 9 w liczbie 1,
 • Nr 11 w liczbie 1.
 1. W przypadku, gdy liczba zgłoszeń dokonanych przez poszczególnych pełnomocników wyborczych komitetów wyborczych przekroczy liczby wskazane w punkcie 3, skład  komisji wyłoni losowanie, o którym mowa w art. 182 § 7 pkt 1 ww. ustawy.
 2. Losowania będą przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr 161/2020 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach  Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r. w dniu 15.06.2020 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3 Maja 66 (sala konferencyjna - I piętro).
 3. Nieobecność pełnomocników wyborczych nie wstrzymuje przeprowadzenia losowania.

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2020-06-12)
Udostępnił:
Duda Michał
(2020-06-12 16:44:28)
Ostatnio zmodyfikował:
Duda Michał
(2020-06-12 16:45:33)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki