Informacja o wyniku naboru partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu "Manufaktura kreatywna"

 

  1. Nabór partnera został ogłoszony w trybie konkursu Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka nr 48/ 2020 z dnia 2 czerwca 2020 r.
  2. Termin składania ofert został wyznaczony do 29 czerwca 2020 r. do godz. 12:00
  3. Wpłynęła 1 oferta:

             Ostrowska Spółdzielnia Socjalna

             ul. Warchalskiego 3

             07-300 Ostrów Mazowiecka

  1. Komisja w składzie:

             Daniel Choinka- Przewodniczący

             Renata Subda- Członek

             Dorota Goca- Członek

             powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka nr 58/ 2020 z dnia 22 czerwca 2020 r.

             dokonała oceny złożonej oferty. Spełnia ona kryteria formalne, według kryteriów merytorycznych

             otrzymała 7,5 punktów.

  1. Ostrowska Spółdzielnia Socjalna została wybrana jako Partner do wspólnej realizacji projektu „Manufaktura kreatywna” w ramach konkursu RPO WM 2014-2020, Oś Priorytetowa IX, Działanie 9.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, nr konkursu RPMA.09.01.00-IP.01-14-095/20.

Burmistrza Miasta

/-/ Jerzy Bauer

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2020-07-02)
Udostępnił:
Subda Renata
(2020-07-02 12:37:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Subda Renata
(2020-07-02 12:49:08)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki