OGŁOSZENIE

W związku z przeprowadzoną inwentaryzacją nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w mieście Ostrów Mazowiecka oraz w związku z zamiarem wystąpienia do Wojewody Mazowieckiego z wnioskiem o komunalizację niżej wymienionych nieruchomości, uprzejmie informuję, że w dniach:

od 17 lipca 2020 r. do 17 sierpnia 2020 r,

będą wyłożone do wglądu publicznego spisy inwentaryzacyjne nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, położonych w mieście Ostrów Mazowiecka, oznaczonych w ewidencji gruntów numerami działek:

          1. 1979/4 o powierzchni 0,2927 ha,

          2. 2003/1 o powierzchni 0,3300 ha.

W związku z powyższym w ww. terminie można zapoznać się z przedmiotowymi spisami inwentaryzacyjnymi oraz zgłosić wszelkie uwagi i spostrzeżenia dotyczące ww. spisów inwentaryzacyjnych w Urzędzie Miejskim w Ostrowi Mazowieckiej w pok. nr 101. Zgłoszone uwagi i spostrzeżenia zostaną rozpatrzone przez Komisję Inwentaryzacyjną po upływie podanego wyżej terminu.

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Ostrowi Mazowieckiej oraz na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Ostrowi Mazowieckiej od dnia 17 lipca 2020 r. do dnia 17 sierpnia 2020 r.

 

Burmistrza Miasta

/-/ Jerzy Bauer

Załącznik:

1. Karty i spisy inwentaryzacyjne działek nr 1979/4 i 2003/1.

Wytworzył:
Udostępnił:
Wiercioch Grzegorz
(2020-07-17 13:20:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Wiercioch Grzegorz
(2020-07-17 13:33:24)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki