Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Znak sprawy: RG-Z.271.18.2020

Ostrów Mazowiecka, 2020-09-03

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Budowa dróg – ulicy Najmoły w Ostrowi Mazowieckiej na odcinku od km 0+004 do km 190 i na odcinku od km 0+190 do km 0+260 oraz ulicy KDD – 25 (na długości ok. 44 m) wraz z budową odwodnienia i przebudową kolizji z infrastrukturą na działkach o nr ew.: 1637/2, 1639/4, 1640/4, 1641/4, 1643/4, 1643/5, 1644/1, 1646/1, 1641/4, 5351/3 oraz uzyskaniem w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na użytkowanie."

Nr ogłoszenia o zamówieniu w BZP:  581229-N-2020

Szczegóły w załącznikach:

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

Oświadczenia i formularz oferty

Dokumentacja

 

 


 

Wytworzył:
Jezry Bauer
(2020-09-03)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2020-09-03 16:55:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2020-09-03 16:57:13)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki