Ostrów Mazowiecka, dnia  23   września 2020 r.

BURMISTRZ MIASTA

OSTRÓW MAZOWIECKA

 

RG-Ś.6220.1.2019

OBWIESZCZENIE

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)

 

Burmistrz Miasta Ostrów Mazowiecka

podaje do publicznej wiadomości, że wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kotłowni wraz
z infrastrukturą w Zakładzie Fabryk Mebli FORTE S.A. na działce nr ewid. 371/9 w Ostrowi Mazowieckiej przy ul. Białej w celu poprawy efektywności energetycznej Zakładu (spalania odpadów innych niż niebezpieczne w postaci odpadów płyt wiórowych, pilśniowych, MDF i HDF o kodzie 03 01 05 – trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir inne niż wymienione w 03 01 04).

Z treścią ww. decyzji oraz ze stosowną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miasta Ostrów Mazowiecka, ul. 3-go Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka pokój
nr 111 od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 – 16.00.

 

Z up. Burmistrza

(-) Daniel Choinka

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Daniel Choinka
(2020-09-23)
Udostępnił:
Matys Marek
(2020-10-01 12:03:19)
Ostatnio zmodyfikował:
Matys Marek
(2020-10-01 12:06:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki