☰ Menu Prawe Menu ☰
Miasto Ostrów Mazowiecka
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Sobota 18.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka

Znak sprawy: RG-Z.271.21.2020

Ostrów Mazowiecka, 2020-10-20

 

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

W związku z zakończeniem postępowania i dokonaniem wyboru najkorzystniejszej oferty w procedurze prowadzonej na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Dostawa i montaż trybun z siedziskami na stadionie przy ul. Kazimierza Warchalskiego w Ostrowi Mazowieckiej informujemy, iż najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

WAMAT Sp. z o.o., Podleszany 186, 39-300 Mielec

za cenę: 173 070,35 zł okres gwarancji i rękojmi: 60 miesięcy.

Uzasadnienie wyboru: Oferta najkorzystniejsza zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

 

L.p.

 

Nazwa i adres wykonawcy

 

Cena

Okres gwarancji i rękojmi

Razem

1

WAMAT Sp. z o.o.

Podleszany 186, 39-300 Mielec

60,00

40,00

100,00

2

LQS Energy People Company Sp. z o.o.

ul. Krótka 18, 22-400 Zamość

47,83

40,00

87,83

3

AVA SEATS Sp. z o.o.

ul. Kolejowa 20, 34-325 Łodygowice,

47,75

40,00

87,75

4

SPORTPLUS.PL Sp. z o.o.

ul. Juliusza Słowackiego 75A 32-400 Myślenice

38,96

40,00

78,96

W toku postępowania Zamawiający nie odrzucił żadnej oferty oraz nie wykluczył z postępowania żadnych Wykonawców.

Jednocześnie informujemy, że umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w terminie  nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa powyżej, jeżeli zachodzą okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Równocześnie zawiadamiamy, iż wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Odwołanie wnosi się w terminach i formie, określonych w art. 182 oraz art. 180 ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zamawiający


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2020-10-20)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2020-10-20 14:25:30)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2021-04-12 12:43:16)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 35814218