Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Znak sprawy: RG-Z.271.26.2020

Ostrów Mazowiecka, 2020-10-29

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

 Utrzymanie ulic i chodników oraz pielęgnacja zieleni i utrzymanie czystości na terenie miasta Ostrów Mazowiecka

Numer ogłoszenia w Dz.U. UE: 2020/S 212-518442

Składanie ofert za pośrednictwem platformy: https://e-propublico.pl/

Szczegóły pod adresem: bezpośredni link

oraz w załącznikach:

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ zmiana 06.11.2020r.

Szczegółowy opis zamówienia (SOPZ) z załącznikami zmiana 06.11.2020r.

Oświadczenia i Formularze zmiana 06.11.2020r.

Wzór Umowy zmiana 06.11.2020r.


Ostrów Mazowiecka, 2020-11-06

POWIADOMIENIE O ZMIANIE SIWZ I TREŚCI ZAŁĄCZNIKÓW DO SIWZ

W związku ze zmianą ilości przedmiotu zamówienia wprowadza się zmiany w SIWZ.

Powiadomienie o zmianach w SIWZ do pobrania

 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
(2020-10-30)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2020-10-30 16:15:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2020-11-06 15:34:12)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki