Ogłoszenie Burmistrza Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie wyników otwartego konkursu, ogłoszonego w drodze Zarządzenia Nr 134/2020 z dnia 27 listopada 2020 r., na realizację przez kluby sportowe, działające na terenie Miasta Ostrów Mazowiecka, zadań publicznych w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w I półroczu 2021 roku

 

    Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1133), art. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869; z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2020 poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320) oraz Uchwały Nr XL/286/2017 Rady Miasta Ostrów Mazowiecka z dnia 8 listopada 2017 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu przez Miasto Ostrów Mazowiecka, podaje się do publicznej wiadomości, że realizacja zadań publicznych zostanie zlecona następującym klubom sportowym:

 

 

Lp.

Nazwa klubu

Nazwa zadania

Kwota przyznanej dotacji

(w zł)

1.

„SOKÓŁ” Ostrów Mazowiecka

„Udział w rozgrywkach 2 LM PZKOSZ”

75 000,00

2.

„SOKOŁY” Ostrów Mazowiecka

„Szkolenie i udział w turniejach w koszykówce 3x3”

2 500,00

3.

Klub Sportowy OSTROVIA

Ostrów Mazowiecka

„Organizacja, szkolenie i współzawodnictwo dzieci, młodzieży i seniorów w rozgrywkach piłki nożnej organizowanych przez Mazowiecki Związek Piłki Nożnej i Ciechanowsko-Ostrołęcki Okręgowy Związek Piłki Nożnej”

72 500,00

4.

Piłkarskie Stowarzyszenie Football Dreams Passion

„Przygotowanie i udział zawodników Piłkarskiego Stowarzyszenia Football Dreams Passion w Ostrowi Mazowieckiej do współzawodnictwa zarówno na szczeblu lokalnym jak i ogólnopolskim”

5 000,00

5.

Miejski Klub Sportowy „OSTROWIANKA”

w Ostrowi Mazowieckiej

„Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w Ostrowi Mazowieckiej. Realizowanie programu szkolenia w lekkoatletyce, koszykówce i piłce nożnej”

70 000,00

 

Burmistrz Miasta

/-/ Jerzy Bauer

 

 

 


 

Wytworzył:
Jerzy Bauer
Udostępnił:
Patrycja Zadroga
(2020-12-30 12:55:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Patrycja Zadroga
(2020-12-30 13:07:58)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki