Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Znak sprawy: RG-Z.271.3.2021

Ostrów Mazowiecka, 2021-01-26

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na:

Budowa ulicy Dębowej w Ostrowi Mazowieckiej (bez chodników i zjazdów na posesje).”

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami i składanie ofert odbywa się przy użyciu Platformy on-line działającej pod adresem:https://e-ProPublico.pl/,

Szczegóły pod adresem: bezpośredni link

Na Platformie będą zamieszczane wszystkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

W przypadku awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert również na niniejszej stronie internetowej.

Wytworzył:
Daniel Choinka
(2021-01-26)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2021-01-26 17:40:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2021-01-26 17:46:50)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki