Miasto Ostrów Mazowiecka

ul. 3 Maja 66

07-300 Ostrów Mazowiecka

Znak sprawy: RG-Z.271.5.2021

Ostrów Mazowiecka, 2021-01-27

Miasto Ostrów Mazowiecka zaprasza do złożenia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych na:

Budowa odcinka ulicy Pasterskiej w Ostrowi Mazowieckiej  (bez kanalizacji deszczowej, chodników i zjazdów na posesje)”

W niniejszym postępowaniu komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami i składanie ofert odbywa się przy użyciu Platformy on-line działającej pod adresem:https://e-ProPublico.pl/,

Szczegóły pod adresem: bezpośredni link

Na Platformie będą zamieszczane wszystkie zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.

W przypadku awarii Platformy, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. Zamawiający poinformuje o zmianie terminu otwarcia ofert również na niniejszej stronie internetowej.


 

Wytworzył:
Daniel Choinka
(2021-01-27)
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2021-01-27 16:03:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2021-05-27 13:27:23)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki