Informacje o postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych

 

Informujemy, iż ogłoszenia o postępowaniach prowadzonych w trybie ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych - Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm., zamieszczane są na platformie on-line, działającej pod bezpośrednim adresem https://e-propublico.pl.

Zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych, komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami i składanie ofert w wyżej wymienionych postępowaniach odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy.

Wytworzył:
Michał Kazimierski
Udostępnił:
Kazimierski Michał
(2021-04-12 12:24:52)
Ostatnio zmodyfikował:
Kazimierski Michał
(2021-04-12 12:33:03)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki